//
TÂRGOVIŞTE: PERSOANELE CU VENITURI MICI POT DEPUNE CERERI PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE – ACTELE NECESARE ŞI CONDIŢIILE DE ACORDARE A AJUTOARELOR Reviewed by Momizat on .    INFORMARE Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 70 /2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile aduse    INFORMARE Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 70 /2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile aduse Rating: 0
You Are Here: Home » Administratie » TÂRGOVIŞTE: PERSOANELE CU VENITURI MICI POT DEPUNE CERERI PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE – ACTELE NECESARE ŞI CONDIŢIILE DE ACORDARE A AJUTOARELOR

TÂRGOVIŞTE: PERSOANELE CU VENITURI MICI POT DEPUNE CERERI PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE – ACTELE NECESARE ŞI CONDIŢIILE DE ACORDARE A AJUTOARELOR

TÂRGOVIŞTE: PERSOANELE CU VENITURI MICI POT DEPUNE CERERI PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE – ACTELE NECESARE ŞI CONDIŢIILE DE ACORDARE A AJUTOARELOR

 

 INFORMARE

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 70 /2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile aduse ulterior,  consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale,energie electrică (doar in situatia in care nu detin alta forma de incalzire; aceasta situatie se constata prin ancheta sociala intocmita in termen de 15 zile de la data depunerii cererii) sau lemne, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 615 lei.

Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se ridică şi se depun completate, împreună cu documentele doveditoare la sediul Directiei de Asistenta Sociala Targoviste, Calea Domneasca, nr. 216 si la Cantina de Ajutor Social, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1.

Pentru  constituirea dreptului la ajutorul de incalzire pe toata perioada sezonului rece 1 noiembrie 2016- 31 martie 2017 cererile  se pot depune  pana la data de 20.11.2016  apoi până în data de 20 a fiecărei luni, pentru restul sezonului rece.

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei – reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauze de întreţinere, titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani;

Pentru verificarea îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi  însoţită de documente doveditoare privind componenţa familiei, veniturile realizate şi bunurile deţinute de membrii acesteia, după cum urmează:

 • cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei – formulare tip (puse la dispoziţie de către Direcţia de Asistenţa Socială Targoviste);
  * copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul,;
  •    certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani;
  •    adeverinţă de la asociaţia de proprietari/locatari din care să rezulte că sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
  •    acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţa de locuinţa pentru care solicită ajutorul:

–    proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte       funciară;

–    chirias:contract de închiriere valabil la data depunerii cererii;

–    comodatar: contract de comodat valabil la data depunerii cererii;

–    împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere;

 •  acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii :
  –    adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă;
  –    cupoane de pensii;
  –    cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
  –    cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap;
  –  cupoane indemnizatiesomaj;
  –    alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştereşi educare;
  –    acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc.;
  –    declaraţie privind alte venituri realizate;
  •    pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale –  factură de plată, proces verbal de punere in functiune centrala/convector.
 •  pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu energie electrica –  factură de plată.
 • Certificat fiscal Taxe si Impozite cu viza de la Registrul Agricol.
 • Copie talon pentru proprietarii de autoturism/motocicleta.

Orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia se comunica primarului, in termen de 5 zile de la data modificarii,prin depunerea unei noi cereri si declaratii pe propria raspundere.

Limitele de venituri si cuantumurile ajutorului pentru incalzirea cu gaze naturale:

TREPTE  VENITURI CUANTUM
<   155 262
155,1 210 190
210,1 260 150
260,1 310 120
310,1 355 90
355,1 425 70
425,1 480 45
480,1 540 35
540,1 615 20

 

Limitele de venituri si cuantumurile ajutorului pentru incalzirea cu lemne:

TREPTE  VENITURI CUANTUM
<   155 54
155,1 210 48
210,1 260 44
260,1 310 39
310,1 355 34
355,1 425 30
425,1 480 26
480,1 540 20
540,1 615 16

 

Limitele de venituri si cuantumurile ajutorului pentru incalzirea cu energie electrica:

TREPTE  VENITURI CUANTUM
<   155 240
155,1 210 216
210,1 260 192
260,1 310 168
310,1 355 144
355,1 425 120
425,1 480 96
480,1 540 72
540,1 615 48

  

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII

AJUTORULUI  DE  INCALZIRE:

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţeişi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1 Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
  1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
Terenuri /animale și/sau păsări
  1 Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

NOTĂ:  Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social, alocatiei pentru sustinerea familiei si ajutorului pentru incalzirealocuintei.

Cereri depuse pana la aceasta data:

 • Ajutor incalzire cu lemne – 40
 • Ajutor incalzire cu energie electrica – 109
 • Ajutor incalzire cu gaze naturale – 600

Plata acestor ajutoare se face de catreAgentiaJudeteana de Plati si Inspectie Sociala Dambovita.

Pentru beneficiarii de ajutor social care folosesc pentru incalzirealocuintei combustibili solizi sau petrolieri (lemne), ajutorul de incalzire este suportat de catre bugetul local. Plata acestuia se face pentru toata perioada sezonului rece noiembrie 2016 – martie 2017, pana la data de 31.10.2016.

 • 255 de familii/persoane singure beneficiare – suma de – 73950 lei.

Biroul de Presă

About The Author

Number of Entries : 1683

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.