//
ANUNȚ: COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚĂ, CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘOFER AUTOTURISME ȘI CAMIONETE Reviewed by Momizat on . Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 20.12.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentr Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 20.12.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentr Rating: 0
You Are Here: Home » Diverse » ANUNȚ: COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚĂ, CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘOFER AUTOTURISME ȘI CAMIONETE

ANUNȚ: COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚĂ, CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘOFER AUTOTURISME ȘI CAMIONETE

ANUNȚ: COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚĂ, CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘOFER AUTOTURISME ȘI CAMIONETE

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 20.12.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de SOFER AUTOTURISME SI CAMIONETE, COR 832201 in cadrul SERVICIULUI TRANSPORT MECANIZARE- FORMATIE MECANIZARE TARGOVISTE- 1 post 1.

Criterii generale:  cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania  cunoaste limba romana, scris si vorbit  are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii 2.Criterii specifice:  Studii medii sau scoala profesionala  Permis auto categoria B  Atestat transport marfa  Istoric sanctiuni auto  Cazier judiciar  Cunostinte legislatie rutiera  Cunostinte minime mecanica auto  Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii) 3. Descrierea postului:  Exploatarea mijlocului de transport din dotare conform necesitatilor Serviciului Transport Mecanizare  Manevrarea autoturismului in vederea indeplinirii programului de lucru in siguranta  Completarea si predarea tuturor documentelor conform dispozitiilor primite  Contactul permanent cu Seful Formatiei si cu Seful Serviciului Transport Mecanizare 4.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 14.12.2022-16.12.2022, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente: – Dosar cu sina – Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului – Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului – Curriculum vitae – Copia actului de identitate – Copii diplome de studii medii/adeverinte privind nivelul studiilor finalizate/diploma absolvent scoala profesionala – Copia permis auto categoría B – Cazier judiciar in original – Istoric sanctiuni auto in original – Atestat transport marfa – Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului- in original Copiile actelor prevazute mai sus, se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate. Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate. 5. Proba scrisa de specialitate – test grila – 20.12.2022, ora 09:30. – Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte – Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat. 6. Proba practica – 20.12.2022, incepand cu ora 11:00. Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis, Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Biroul Resurse Umane al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA. cod: F – PO- 05-135-03 Ed.01 rev.1

B I B L I O G R A F I E concurs pentru ocuparea postului vacant de SOFER AUTOTURISME SI CAMIONETE, COR 832201 in cadrul SERVICIULUI TRANSPORT MECANIZARE- FORMATIE MECANIZARE TARGOVISTE- 1 post 1. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 2. Ordonanta de urgenta nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice- republicata (codul rutier- cu modificarile si completarile ulterioare); 3. Hotararea nr.1373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare; 4. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare – Domeniu de aplicare – Obligatiile lucratorilor 5. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor ECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

About The Author

Number of Entries : 1515

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.