//
CJD FINALIZEAZĂ IMPLEMENTEAZĂ PROIECTUL ”DINAMIC – DÂMBOVIȚA – INTERACȚIUNI LA NIEL ADMINISTRATIV ÎNTRE MODERNIZARE, INTERCONECTIVITATE, COMPETENȚE” Reviewed by Momizat on . Consiliul Judeţean Dâmboviţa finalizează implementarea proiectului „DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivit Consiliul Judeţean Dâmboviţa finalizează implementarea proiectului „DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivit Rating: 0
You Are Here: Home » Administratie » CJD FINALIZEAZĂ IMPLEMENTEAZĂ PROIECTUL ”DINAMIC – DÂMBOVIȚA – INTERACȚIUNI LA NIEL ADMINISTRATIV ÎNTRE MODERNIZARE, INTERCONECTIVITATE, COMPETENȚE”

CJD FINALIZEAZĂ IMPLEMENTEAZĂ PROIECTUL ”DINAMIC – DÂMBOVIȚA – INTERACȚIUNI LA NIEL ADMINISTRATIV ÎNTRE MODERNIZARE, INTERCONECTIVITATE, COMPETENȚE”

CJD FINALIZEAZĂ IMPLEMENTEAZĂ PROIECTUL ”DINAMIC – DÂMBOVIȚA – INTERACȚIUNI LA NIEL ADMINISTRATIV ÎNTRE MODERNIZARE, INTERCONECTIVITATE, COMPETENȚE”

Consiliul Judeţean Dâmboviţa finalizează implementarea proiectului „DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe” COD SMIS: 135834, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2.Administrație publică și sistem judiciar – accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală, ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Valoarea totală a proiectului este de 3.818.234, 07 lei (inclusiv TVA), din care suma de 76.364, 67 lei (inclusiv TVA) reprezintă cofinanțarea Consiliului Județean Dâmbovița – de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Consolidarea capacităţii de planificare strategică şi de îmbunătăţire a procesului de fundamentare a deciziilor la nivelul UAT Judetul DB, prin elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Dâmbovița şi a Planului Strategic Instituţional.

2. Simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni prin dezvoltarea şi implementarea de soluţii informatice la nivelul UAT Judeţul Dâmbovița, pentru serviciile partajate din domeniul urbanismului şi al serviciilor de asistenţă socială pentru copii aflaţi în dificultate.

3. Soluţiile informatice dezvoltate vizează inclusiv creşterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilităţi

4. Reducerea timpilor de răspuns la solicitările adresate UAT Judeţul DB, prin digitalizarea şi retro-digitalizarea arhivei electronice pentru documentele cu valoare operaţională în prezent.

5. Îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor angajaţilor UAT Judeţul DB, prin participarea la sesiuni de instruire pe teme specifice acţiunilor prevăzute prin proiect.

Rezultatele proiectului:

  1. R1: Mecanisme şi proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor şi planificarea strategică pe termen lung; RP1: 2 documente de planificare strategică elaborate la nivelul UAT judeţul Dâmbovița (Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Dâmboviţa 2021-2027 și Planul Strategic Instituţional 2021-2023)
  2. R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate; RP2: Procese şi proceduri simplificate la nivelul UAT județul Dâmbovița, pentru serviciile gestionate partajat (urbanism – GIS, asistență socială), inclusiv accesibilizarea site-ului web pentru persoane cu dizabilități.
  1. R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate; RP3: Arhivă modernizată la nivelul UAT judeţul Dâmbovița.
  2. R5: Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din autorităţile şi instituţiile publice locale îmbunătăţite, în vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv specific; RP4: Cunoștințe și abilități îmbunătățite pentru personalul din cadrul UAT judeţul Dâmbovița (200 de persoane, angajați ai Consiliul Județean Dâmbovița și DGASPC)

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni de la data semnării contractului de finanţare (18 mai 2020.)

Consiliul Județean Dâmbovița

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

About The Author

Number of Entries : 1691

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.