//
COMPANIA DE APĂ, CONCURS PENTRU UN POST VACANT DE LĂCĂTUȘ MECANIC LA PUCIOASA Reviewed by Momizat on . A N U N T Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 31.08.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, con A N U N T Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 31.08.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, con Rating: 0
You Are Here: Home » Diverse » COMPANIA DE APĂ, CONCURS PENTRU UN POST VACANT DE LĂCĂTUȘ MECANIC LA PUCIOASA

COMPANIA DE APĂ, CONCURS PENTRU UN POST VACANT DE LĂCĂTUȘ MECANIC LA PUCIOASA

COMPANIA DE APĂ, CONCURS PENTRU UN POST VACANT DE LĂCĂTUȘ MECANIC LA PUCIOASA

A N U N T

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 31.08.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de LACATUS MECANIC in cadrul SECTOR STATII EPURARE RETELE CANALIZARE PUCIOASA –ARIE DE OPERARE STATII EPURARE PUCIOASA – SECTIE PUCIOASA – 1 post

1.Criterii generale:

 • cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii

2.Criterii specifice:

 • Studii liceale de specialitate/scoala profesionala de specialitate si/sau certificat de calificare/certificat de competente profesionale in meseria de LACATUS MECANIC
 • Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii

3. Descrierea postului:

 • Asigura functionarea Statiei de Epurare Pucioasa si executa interventiile la utilajele existente
 • Asigura reparatiile la utilajele din cadrul Statiei de Epurare (pompe apa uzata, reductoare actionare, mixere submersibile, poduri racloare, etc.)

4.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 23.08.2022-29.08.2022, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

 • Dosar cu sina;

– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

 • Copia actului de identitate;
 • Copii diplome de studii/adeverinte privind nivelul studiilor finalizate, copii certificate calificare/competente profesionale in meseria de lacatus mecanic
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate.

 1. Proba scrisa de specialitate – test grila31.08.2022, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 1. Proba practica31.08.2022, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis,

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Biroul Resurse Umane al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

concurs ocuparea postului vacant de LACATUS MECANIC in cadrul SECTOR STATII EPURARE RETELE CANALIZARE PUCIOASA –ARIE DE OPERARE STATII EPURARE PUCIOASA – SECTIE PUCIOASA – 1 post

 1. Gheorghe Ion- Tehnologia asamblarii si montajului
 1. G.S.Georgescu – Indrumator pentru ateliere mecanice

3. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

 • Capitolul II – Domeniu de aplicare
 • Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

4.Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,

Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

 • SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

About The Author

Number of Entries : 1691

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.