//
COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE – CONCURS PENTRU POSTUL VACANT DE LĂCĂTUȘ MECANIC Reviewed by Momizat on . A N U N T Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 23.05.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, con A N U N T Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 23.05.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, con Rating: 0
You Are Here: Home » Diverse » COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE – CONCURS PENTRU POSTUL VACANT DE LĂCĂTUȘ MECANIC

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE – CONCURS PENTRU POSTUL VACANT DE LĂCĂTUȘ MECANIC

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE – CONCURS PENTRU POSTUL VACANT DE LĂCĂTUȘ MECANIC

A N U N T

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 23.05.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de LACATUS MECANIC (pe durata incapacitatii temporare de munca a titularului de post) in cadrul SECTOR APA NORD- ARIA DE OPERARE BAZINE PRISEACA-SECTIE TARGOVISTE – 1 post

 1. Criterii generale:
 • cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii

2. Criterii specifice:

 • Studii liceale de specialitate/scoala profesionala de specialitate si/sau certificat de calificare/certificat de competente profesionale in meseria de lacatus mecanic
 • Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii)

3. Descrierea postului:

 • supraveheaza buna functionare a statiei de apa in parametri tehnico-calitativi corespunzatori, conform legislatiei in vigoare;
 • consemneaza in registrele de tura valorile parametrilor hidraulici si electrici ai statiei,valoarea clorului liber rezidual conform procedurii existente si cantinatea de substanta clorigena consumata lunara;
 • asigura activitatea de interventii pentru remedierea defectiunilor de natura mecanica la instalatiile de apa si utilaje, din aria de activitate a Sectiei Targoviste;
 • realizeaza lucrari de intretinere a componentelor de actionare si comanda a utilajelor si instalatiilor tehnologice in scopul prevenirii defectiunilor de natura mecanica;
 • executa lucrari de reparatii la instalatii din punct de vedere mecanic, ale utilajelor si instalatiilor tehnologice.
 • program de lucru in ture.

4.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 17.05.2022-19.05.2022, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

 • Dosar cu sina;

– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

 • Copia actului de identitate;
 • Copii diplome de studii/adeverinte privind nivelul studiilor finalizate, copii certificate calificare/competente profesionale in meseria de lacatus mecanic
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate.

 1. Proba scrisa de specialitate – test grila23.05.2022, ora 09:30.

– Pentru promovarea prbesi scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

6.Proba practica23.05.2022, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis,

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Biroul Resurse Umane al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

Concurs ocuparea postului vacant de LACATUS MECANIC pe durata incapacitatii temporare de munca a titularului de post in cadrul SECTOR APA NORD- ARIA DE OPERARE BAZINE PRISEACA-SECTIE TARGOVISTE – 1 post

 1. Tehnologia asamblarii si montajului – Gheorghe Ion
 1. Indrumator pentru ateliere mecanice – G.S.Georgescu

3. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare:

– Cap II- Domeniu de aplicare

– Capitolul IV – obligatiile lucratorilor

4. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor:

– Cap II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

– Sectiunea 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului.

5.Ordinul Presedintelui ANRSC nr.88/2007 – Regulamentul cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare.

About The Author

Number of Entries : 1691

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.