//
DEPUTAT PSD CLAUDIA GILIA – AVOCATUL POPORULUI, MODIFICĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI Reviewed by Momizat on .   COMUNICAT DE PRESĂ   În Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi am dezbătut şi adoptat modificările la Legea nr.35/1997 privind organizarea şi funcţ   COMUNICAT DE PRESĂ   În Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi am dezbătut şi adoptat modificările la Legea nr.35/1997 privind organizarea şi funcţ Rating: 0
You Are Here: Home » Politica » DEPUTAT PSD CLAUDIA GILIA – AVOCATUL POPORULUI, MODIFICĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI

DEPUTAT PSD CLAUDIA GILIA – AVOCATUL POPORULUI, MODIFICĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI

DEPUTAT PSD CLAUDIA GILIA – AVOCATUL POPORULUI, MODIFICĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

În Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi am dezbătut şi adoptat modificările la Legea nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, iar astăzi a fost pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor modificările aduse legii menţionate mai sus, urmând ca la proxima ședință de plen să fie supusă votului.

Transpunerea în legislația națională a principiilor promovate de Convenția O.N.U. cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 și aprobată de țara noastră prin Legea nr. 18/28 septembrie 1990, a impus alinierea României la cele mai importante standarde în materie, inclusiv din perspectiva unui cadru legal care să favorizeze participarea copiilor la procesul de luare a deciziilor care îi privesc și care să asigure mecanisme eficiente care să garanteze respectarea drepturilor acestora.

În România, instituția Avocatului Poporului este autoritatea consacrată cu plenitudine de competență în apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturilor acestora cu autoritățile publice. Deși, potrivit actualei legi care reglementează organizarea acestei instituții, unul dintre adjuncții Avocatului Poporului are atribuții inclusiv în ceea ce privește domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, vizibilitatea acestuia s-a dovedit a nu fi suficientă în raport cu importanța pe care acest domeniu o are atât în plan intern, cât și în plan extern.

Una dintre măsurile incluse în Programul de Guvernare 2017-2020, în Capitolul Investiția în copii – Investiția în viitor, vizează înființarea instituției Avocatului Copilului, cu mandatul și capacitatea de a promova drepturile copilului și de a apăra respectarea acestora.

Modificările legii au vizat, în principal, asigurarea unei reprezentări adecvate a intereselor copiilor de către singura instituție care, prin reglementarea oferită de Constituția României este independentă față de orice altă autoritate publică.

Întărirea capacității instituției Avocatului Poporului, în ceea ce privește problematica drepturilor copilului, prin reglementare distinctă a acestui domeniu în responsabilitatea unuia dintre adjuncții acestuia, denumit ”Avocatul Copilului” a impus schimbarea cadrului legislativ în materie.

În acest sens, alineatul (1) al articolului 10 din Legea nr. 35/1997, s-a modificat și va avea următorul cuprins:

„ (1)  Avocatul  Poporului este asistat de adjuncții, specializații pe următoarele domenii de activitate:

 1. drepturile omului, egalitate de șanse între bărbați și femei, culte religioase și minorități naționale;
 2. drepturile familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap;
 3. apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului;
 4. armată, justiție, poliție, penitenciare;
 5. proprietate, muncă, protecție socială, impozite și taxe.
 6. prevenirea torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenție, prin  Mecanismul  Național de ”

S-au introdus, de asemenea, două articole noi:

Art.121 – (1) Domeniul privind apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului este coordonat de un adjunct al Avocatului Poporului, denumit în continuare Avocatul Copilului.

(2) Avocatul Copilului, sub coordonarea Avocatului Poporului, acționează în scopul apărării, promovării și protejării drepturilor copiilor în vârstă de până la 18 ani, susține și încurajează respectarea și promovarea drepturilor copiilor, în condițiile prezentei legi.

Art.122 – În îndeplinirea mandatului specific domeniului privind apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului, Avocatul Copilului îndeplinește următoarele atribuții:

 1. soluționează sesizările individuale făcute de copii sau de reprezentanți ai acestora, în legătură cu acțiunile instituțiilor publice din domeniul sănătății, educației  și protecției speciale a copilului, ale oricăror instituții a căror activitate este incidentă domeniului privind apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului;
 2. soluționează orice sesizare în legătură cu încălcarea unuia sau mai multor drepturi ale copilului;
 3. promovează conștientizarea drepturilor copilului în rândurile copiilor și adulților;
 4. colaborează cu structurile formale ale copiilor și, în măsura în care consideră necesar, sesizează autoritățile competente;
 5. formulează propuneri de măsuri menite să încurajeze participarea copiilor la luarea deciziilor care îi privesc;
 6. elaborează studii cu privire la exercitarea şi respectarea drepturilor copilului şi recomandă, dacă  este cazul, măsuri pentru respectarea drepturilor copilului la nivel de politici publice şi la nivel legislativ, inclusiv prin întocmirea de rapoarte speciale.”

 

Modificările legislative adoptate astăzi vin să asigure instrumente eficiente de promovare și apărare a drepturilor copilului, înființarea unor mecanisme de comunicare eficiente prin care să fie primite și soluționate plângerile individuale făcute de copii sau de reprezentanți ai acestora în legătură cu acțiunile instituțiilor publice din domeniul sănătății, educației și protecției speciale a copilului, asigurarea premiselor necesare pentru realizarea de către Avocatul Poporului, prin Avocatul Copilului a unor demersuri evaluative care să reflecte gradul în care autoritățile administrației publice centrale și locale, dar și specialiștii sau persoanele fizice respectă, în fapt, drepturile copilului.

 

 

Claudia GILIA, deputat PSD

 

About The Author

Number of Entries : 1741

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.