//
ÎN ATENŢIA ANGAJATORILOR CARE INTENŢIONEAZĂ SĂ SOLICITE ŞOMAJ TEHNIC! Reviewed by Momizat on . Comunicat de presă AJOFM Dâmbovița face cunoscut că, în temeiul OUG 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea u Comunicat de presă AJOFM Dâmbovița face cunoscut că, în temeiul OUG 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea u Rating: 0
You Are Here: Home » Administratie » ÎN ATENŢIA ANGAJATORILOR CARE INTENŢIONEAZĂ SĂ SOLICITE ŞOMAJ TEHNIC!

ÎN ATENŢIA ANGAJATORILOR CARE INTENŢIONEAZĂ SĂ SOLICITE ŞOMAJ TEHNIC!

ÎN ATENŢIA ANGAJATORILOR CARE INTENŢIONEAZĂ SĂ SOLICITE ŞOMAJ TEHNIC!

Comunicat de presă

AJOFM Dâmbovița face cunoscut că, în temeiul OUG 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul  situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS – CoV -2, în situația stării de urgență pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activității, în conformitate cu dispozițiile art.52, alin.(1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, salariații vor beneficia de o indemnizație suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Nivelul indemnizației va fi de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020.

De
aceste prevederi urmează să beneficieze angajatoriI care îndeplinesc una din
următoarele condiții:

a) Întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor
emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de
urgență decretată și dețin Certificatul de situații de urgență emis de
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afacerii prevăzut la art.12 din
anexa nr.1 – Decretul Președintelui României nr.195/2020.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afacerii
eliberează Certificatul de urgență conform metodologiei aprobată prin ordin.

Etapa 1 – suspendare contractului individual de muncă în conformitate
cu dispozițiile art. 52, alin.(1), lit.c din Legea 53/2003 – Codul Muncii (
emitere decizii și operarea acestora în REVISAL);

Etapa 2 – Obținerea Certificatului de situații de urgență pentru angajatorii
menționați la art. XI, alin.(2), lit.a) din OUG 30/2020.

Etapa 3- Solicitarea indemnizației pentru perioada de șomaj tehnic
prin depunerea la AJOFM Dâmbovița a următoarelor documente –  Angajatorii menționați la art.XI, alin (2),
lit.a) dinOUG nr.30/2020:

 1. Cerere –
  conform anexa 1;
 2. Certificatul
  de situații de urgență;
 3. Tabel nominal
  – anexa 3;

b) Angajatorii prevăzuți la lit.b) pot beneficia de plata
indemnizației prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte
de muncă individuale active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Etapa 1–Suspendare contractului individual de muncă în conformitate
cu dispozițiile art. 52, alin.(1), lit.c din Legea 53/2003 – Codul Muncii ( emitere
decizii și operarea acestora în REVISAL);

Etapa 2 – Declarație pe propria răspundere din care să reiasă fapul că,
angajatorul a înregistrat o diminuare a încasărilor din luna anterioară
depunerii declarației, cu un procent de minim 25% față de media încasărilor din
perioada ianuarie – februarie și nu are capacitatea financiară pentru a plăti
toți salariații.

Etapa 3- Solicitarea
indemnizației pentru perioada de șomaj tehnic prin depunerea la AJOFM Dâmbovița
a următoarelor documente:

1.Cerere – anexa 2

2.Declarație pe propria răspundere a administratorului  – Ordin comun Ministrului M uncii și
Protecției Sociale și al Ministrului Fondurilor Europene;

3 Tabel nominal – anexa 3;

Documentele se depun începând cu data de 01.04.2020 pentru
perioada 16-31 martie 2020 și cu 01.05.2020 pentru perioada 01 -14 aprilie
2020,corespunzător nivelui de calificare în vederea completării tabelului
nominal ( anexa 2)

Corespondența nivelului de calificare în vederea completării
tabelului nominal

ISCED 0 – EDUCAȚIE TIMPURIE;

ISCED 1 – ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR;

ISCED 2 – ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL;

ISCED 3 – ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL;

ISCED 4 – ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL/SUPERIOR;

ISCED 5 – ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE SCURTĂ DURATĂ;

ISCED 6 – LICENȚĂ SAU ECHIVALENT;

ISCED 7 – MASTER;

ISCED 8 – DOCTORAT.

Având în vedere prevederile OUG nr.30/21.03.2020 privind
acordarea plății pentru șomajul tehnic, AJOFM Dâmbovița vă face cunoscut faptul
că, începând cu data de 24.03.2020 a înființat linii telefonice speciale pentru
oferirea de informații specifice:

PERSOANE DE CONTACT:

 • SANISLAV MARINELA: TEL. 0732 100 374;
 • NICULAE CĂTĂLIN: TEL. 0786 148 196;
 • BADOIU SORIN: TEL. 0732 100 376;
 • BANICĂ TEODOR:TEL. 0732 100 384;
 • DUMITRACHE DENISA: TEL.0732 100 384

About The Author

Number of Entries : 1673

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.