//
LA FINAL DE PROIECT Reviewed by Momizat on . Consiliul Județean Dâmbovița a consemnat finalizarea proiectului “Reducerea riscurilor la nivel județean printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului Jude Consiliul Județean Dâmbovița a consemnat finalizarea proiectului “Reducerea riscurilor la nivel județean printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului Jude Rating: 0
You Are Here: Home » Administratie » LA FINAL DE PROIECT

LA FINAL DE PROIECT

LA FINAL DE PROIECT

Consiliul Județean Dâmbovița a consemnat finalizarea proiectului “Reducerea riscurilor la nivel județean printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă” cofinanţat din  Fondul Social European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) se ridică la 1.154.205 lei, din care 981.074,25 lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, iar 23.084,10 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului îl constituie eficientizarea componentei de comunicare a managementului riscurilor la nivelul instituțiilor județene cu responsabilități în domeniul situațiilor de urgență.

Scopul proiectului este acela de a optimiza procedurile de comunicare interinstituțională la nivelul instituțiilor cu reprezentare în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Se dorește implementarea unui mecanism eficient de comunicare cu cetățenii de pe raza județului în situații de urgență și instruirea a 50 de funcționari cu rol de decizie, precum și membri ai grupurilor de suport și ai Secretariatului permanent din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență privind managementul riscurilor și al comunicării eficiente în situații de urgență.

Grupul ţintă al proiectului este format din 50 de funcționari reprezentanți în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgenț,ă beneficiari ai sesiunilor de training din cadrul proiectului, alături de 30 de autorități ale administrației publice locale și instituții publice reprezentate în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență beneficiare ale studiilor, analizelor și ale ghidului metodologic.

La acestea se adaugă circa 54 mii de locuitori, însemnând 10% din populația județului cu acces la Internet și la alte surse de informare cum ar fi radioul, presa locală, destinatari ai campaniei de promovare a unui comportament pro-activ și participativ în situații de urgență, precum și informarea populației prin materialele de comunicare realizate în cadrul proiectului.

About The Author

Number of Entries : 1083

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.