//
PROIECT LA FINAL Reviewed by Momizat on . Consiliul Județean Dâmbovița finalizează implementarea proiectului finanțat din Fondul Social European “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţ Consiliul Județean Dâmbovița finalizează implementarea proiectului finanțat din Fondul Social European “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţ Rating: 0
You Are Here: Home » Administratie » PROIECT LA FINAL

PROIECT LA FINAL

PROIECT LA FINAL

Consiliul Județean Dâmbovița finalizează implementarea proiectului finanțat din Fondul Social European “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici, instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa”

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului 21890

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 1.025.500 lei, din care 871.675 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 20.510 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița, prin furnizarea unor înalte standarde de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici cu funcții de conducere, în crearea imaginii unităților administrativ-teritoriale și în medierea și negocierea disputelor și conflictelor în administrația publică.

Grupul ţintă al proiectului este format din angajaţi ai Consiliului Judeţean Dâmboviţa, funcţionari publici şi personal contractual din cadrul autorităţilor locale ale judeţului Dâmboviţa.

La capitolul rezultate, se pot consemna:

– au fost realizate studii privind situația actuală a profilului leader-ului în administrația publică; a imaginii percepute de contribuabil referitor la unitatea administrativ teritorială și a principalelor cazuri conflictuale precum și rezolvarea acestora în administrația publică din județul Dâmbovița

– a fost întocmir un raport privind evaluarea contextului eficacității organizaționale în administrația publică”;

– a fost realizată o analiză a necesităților de formare a personalului implicat în studiile de caz efectuate pentru grupurile țintă. Analiza va reprezenta punctul de plecare în elaborarea şi finalizarea curriculelor celor 3 tipuri de cursuri ce vor fi furnizate grupului ţintă;

La acestea se adaugă:

  • Ghid de îmbunătățire durabilă a eficacității organizaționale și management strategic”; ghidul se va realiza pe baza documentaţiei şi experienţelor rezultate din activitatea de analiză și studii. Ghidul va fi prezentat în seminarul de diseminare. Ghidul va constitui un material important pentru funcţionarii publici și experţii din administrațiile publice;

  • 3 curricule de curs cu următoarele tematici: leadership în administrația publică, crearea « imaginii » unității administrativ-teritoriale, medierea și negocierea disputelor și conflictelor în administrația publică;

  • Instruirea a 525 de angajați din administratia publică locală pe cele trei tematici.

Implementarea proiectului a contribuit la:

  • îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de administraţiile locale în judeţul Dâmboviţa;

  • dobândirea de către grupurile ţintă a unor noi competenţe, abilităţi și cunoștințe, în scopul îmbunătăţirii şi eficientizării propriei activităţi, conducând în mod firesc la servicii de o calitate superioară oferite comunităţilor locale;

  • realizarea unor ghiduri, rapoarte, curricule, care vor putea fi utilizate în pregătirea şi actualizarea cunoştinţelor pentru viitori angajaţi ai administraţiilor locale;

  • realizarea unor contacte şi schimburi de experienţa între angajaţi ai administraţiilor locale de pe raza judeţului Dâmboviţa.

În derularea activităților au fost promovate obiectivele dezvoltării durabile și s-a respectat principul egalităţii de şanse.

Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 14 luni.

About The Author

Number of Entries : 1683

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.