//
ANUNȚ: COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA, CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DE INSTALATOR Reviewed by Momizat on . Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 12.06.2023, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentr Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 12.06.2023, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentr Rating: 0
You Are Here: Home » Diverse » ANUNȚ: COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA, CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DE INSTALATOR

ANUNȚ: COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA, CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DE INSTALATOR

ANUNȚ: COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA, CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DE INSTALATOR

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 12.06.2023, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INSTALATOR APA CANAL/ INSTALATOR INSTALATII
TEHNICO SANITARE SI DE GAZE in cadrul ATELIERULUI MONTARE CONTOARE – SERVICIUL METROLOGIE -1 post
1.Criterii generale:
 cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania
 cunoaste limba romana, scris si vorbit
 are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii
2.Criterii specifice:
 Studii liceale de specialitate/ scoala profesionala de specialitate sau studii medii si certificat de calificare/certificat de competente
profesionale in meseria de instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze/instalator apa canal
 Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in
conditiile legii
 Sa detina permis conducere categoria B
3.Descrierea postului:
 Montare / demontare / inlocuire apometre
 Sigilare contoare de apa
 Indentificare pierderi din camine de apometre
 Executare interventii, reparatii la bransamente si retele de apa.
4.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita
S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 06.06.2023-08.06.2023, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

 • Dosar cu sina;
 • Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;
 • Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului;
 • Curriculum vitae;
 • Copia actului de identitate;
 • Copii diplome de studii/adeverinte privind nivelul studiilor finalizate, copii certificate calificare/competente profesionale in meseria
  de instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze/instalator apa canal
 • Copie permis de conducere categoria B
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni
  anterior datei desfasurarii concursului.
  Copiile actelor prevazute, se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de
  catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.
  Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un
  dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate.
 1. Proba scrisa de specialitate – test grila –12.06.2023, ora 09:30.
 • Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte
 • Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.
 1. Proba practica – 12.06.2023, incepand cu ora 11:00.
  Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru
  promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis,
  Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Biroul Resurse Umane al Companiei de Apa Targoviste
  – Dambovita SA.

cod: F – PO- 05-135-03 Ed.01 rev.1
B I B L I O G R A F I E
concurs ocuparea postului vacant de INSTALATOR APA-CANAL/INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE
GAZE in cadrul ATELIERULUI MONTARE CONTOARE – SERVICIUL METROLOGIE – 1 post

 1. Manualul de instalatii – Instalatii Sanitare – Editura ARTECNO Bucuresti, 2010, disponibil pe internet
   Capitolul 2 – Instalatii de alimentare cu apa
  2.4 – Instalatii interioare de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer
  2.6 – Retele exterioare de alimentare cu apa rece din ansambluri de cladiri
  2.7 – Instalatii pentru acumularea (stocarea) apei reci
  2.8- Instalatii pentru ridicarea presiunii apei reci
 2. Hotararea nr. 711 din 26 august 2015 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a mijloacelor de
  masurare.
 3. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Capitolul II – Domeniu de aplicare
   Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor
 4. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor
   SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

About The Author

Number of Entries : 1761

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.