//
PROIECTUL ”VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”, LA FINAL Reviewed by Momizat on . COMUNICAT DE PRESĂ Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmbovița, în calitate de partener, anunță finalizarea implementării proiectulu COMUNICAT DE PRESĂ Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmbovița, în calitate de partener, anunță finalizarea implementării proiectulu Rating: 0
You Are Here: Home » Diverse » PROIECTUL ”VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”, LA FINAL

PROIECTUL ”VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”, LA FINAL

PROIECTUL ”VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”, LA FINAL

COMUNICAT DE PRESĂ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmbovița, în calitate de partener, anunță finalizarea implementării proiectului „VENUS – împreună pentru o viaţă în siguranţă!”, ID MySMIS 128038, în data de 04.09.2023.

Proiectul a fost inițiat de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și cofinanțat din FSE, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice și a fost implementat în perioada 04.03.2019-04.09.2023, în parteneriat cu 42 de instituții specializate de la nivelul administrației publice locale (direcții generale de asistență socială și protecția copilului și direcții de asistență socială).

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătăţirea şi dezvoltarea măsurilor şi serviciilor sociale în scopul prevenirii şi combaterii violenţei domestice la nivel naţional prin crearea şi dezvoltarea unei reţele inovative integrate de locuinţe protejate, grupuri de suport şi consiliere vocaţională în scopul implementării unui program naţional de protecţie a victimelor violenţei domestice şi derularea unor campanii privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice.

Obiectivul specific al proiectului a vizat reducerea numărului de victime ale violenței domestice prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de 42 locuințe protejate (RNLPVD) în scopul transferului la o viață independentă al victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Valoarea cheltuielilor eligibile angajate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița a fost de 1.137.174,76 lei, din care contribuția proprie a fost de 2%, în valoare de 22,743.50 lei.

Principalele rezultate la nivelul partenerului DGASPC Dâmbovița sunt:

  • Crearea și operaționalizarea Locuinţei protejate pentru victimele violenței domestice „Venus”, cu o capacitate de 6 locuri/an (identificarea și alocarea spațiilor necesare, amenajarea/ reamenajarea/ dotarea LP, licențierea serviciului social conform legislației).
  • Crearea și dezvoltarea serviciilor integrate complementare Grup de suport (14 beneficiari/an) și Cabinet de consiliere vocațională (34 beneficiari/an).iectul „Împreun
  • 160 persoane adulte victime ale violenței domestice în Grupul țintă au beneficiat de minim două servicii asigurate prin proiect.
  • 23 persoane adulte victime ale violenței domestice au beneficiat de servicii “Locuință protejată”.
  • 148 persoane adulte victime ale violenței domestice au beneficiat de servicii “Grup de suport”.
  • 152 persoane adulte victime ale violenței domestice au beneficiat de servicii “Cabinet de consiliere vocațională”.

1 responsabil servicii sociale, 1 psiholog grup de suport, 1 consilier vocațional selectați în reţeaua națională inovativă integrată de locuinţe protejate, grupuri de suport şi consiliere vocaţională.6 angajați din cadrul autorităților publice locale (profesioniști) din județ informați și conștientizați în legătură cu activitățile proiectului și cu măsurile de sprijin și noile prevederi legislative în domeniul violenței domestice.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

4Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul OpeProiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020rațional Capital Umanvictime au beneficiat deserviciile asigurate prin

Director general,

jr. Ionela Sandu

Pentru informații suplimentare la nivelul județului Dâmbovița:

Persoană de contact- coord. local Cerasela Gurgu

Tel. 0245611915, e-mail: lpvenusdb@yahoo.com

About The Author

Number of Entries : 1741

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.